num 2 steigerverhuurassen

Verzekeringskosten

Verzekeringsvoorwaarden SteigerVerhuur Assen

Algemeen

Wanneer het gehuurde materieel buiten het werkgebied van SteigerVerhuur Assen (Nederland) wordt ingezet, dient dit van te voren schriftelijk te worden gemeld.

Indien het gehuurde materieel wordt ingezet in België, Luxemburg en Duitsland, is er dekking op de schade, mits dit schriftelijk voor aanvang huur is gemeld aan verhuurder. Indien erbuiten is er geen dekking op de schade en zal de schade volledig worden verhaald op de huurder.

Elke schade dient binnen 24 uur schriftelijk of per email aan SteigerVerhuur Assen gemeld te worden. Op de huurder rust de verplichting om de schade zoveel mogelijk te beperken. Bij brand, diefstal of vandalisme dient de huurder direct SteigerVerhuur Assen hiervan op de hoogte te stellen. Tevens dient de huurder, namens SteigerVerhuur Assen, per direct aangifte te doen bij het dichtstbijzijnde politiebureau of tenminste binnen 24 uur een afspraak voor een aangifte te hebben gemaakt. Een afschrift van het proces-verbaal van aangifte dient aan SteigerVerhuur Assen te worden verstrekt. Indien de huurder niet voldoet aan vorenstaande en zal de schade volledig op de huurder worden verhaald.

SteigerVerhuur Assen draagt zelf de last van de verzekering. De regeling moet als een afkoopregeling voor de schade gezien worden. Elke claim zal door de Steiger verhuur Assen zelf op grond van genoemde voorwaarden in behandeling worden genomen. Geschillen zullen in

Onderstaande dekkingen zijn niet van kracht indien de huurder het gehuurde object doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat.

Schade aan het gehuurde materieel (Casco)

De huurder is en blijft altijd aansprakelijk voor schade aan het gehuurde materiaal. Steiger Verhuur Assen bied de mogelijkheid om deze af te kopen waar door het risico voor de huurder verminderd.

De cascoverzekering biedt dekking voor schade aan het materieel welke het gevolg is van een van buiten komend onheil, alsmede door brand, ontploffing, botsen, aanraken, stoten, slippen, omslaan of te water of van de weg geraken als gevolg van de aard of een gebrek van het verzekerde object zelf.

Uitsluitingen:

Uitgesloten van dekking is schade welke het gevolg is van opzet of roekeloosheid van de huurder, alsmede schade welke kon ontstaan door onvoldoende zorg van de huurder voor het gehuurde materieel. SteigerVerhuur Assen zal de schade die hierdoor is ontstaan volledig verhalen op de huurder.

Premie en eigen risico:

De premie is een standaard toeslagpercentage van 40% over de netto huurprijs van het gehuurde object. In geval van een gedekte schade geldt een eigen risico per huurobject voor de rekening van de huurder van:

Huurobject met een nieuwwaarde tussen de €0,- en €250,- geen eigen risico
Huurobject met een nieuwwaarde tussen de €250,- en €1.250,- een eigen risico van €200,-
Huurobject met een nieuwwaarde tussen de €1.250,- en €2.500,- een eigen risico van €400,-
Huurobject met een nieuwwaarde tussen de €2.500,- en €5.000,- een eigen risico van €1.000,-
Huurobject met een nieuwwaarde tussen de €5.000,- en €10.000,- een eigen risico van €2.000,-
Huurobject met een nieuwwaarde boven de €10.000,- een eigen risico van €2.500,-

Bij brand- of diefstalschade bedraagt het eigen risico 50% van de nieuwwaarde van het huurobject. Het van toepassing zijnde eigen risico zal door SteigerVerhuur Assen op de huurder worden verhaald

Steigerverhuur.

Steiger Verhuur Assen 

Is een online reserveringssysteem.
Makkelijk in gebruik en u kunt 24 uur per dag reserveren.

Annuleren Rolsteiger.

Niets is zo veranderlijk als het weer.

Wanneer u een gemaakte reservering minimaal 24 uur van tevoren afzegt, dan wordt  deze kosteloos geannuleerd.

Adverteerders

Het weer

Adverteren.

Adverteren bij Steigerverhuur Assen.

Trek nieuwe klanten aan door te adverteren.

Hier kan dat voor een laag tarief.

 

 

Radar Weer

Contact

Steiger verhuur Assen

Zendmastweg 14 A
9405 CE Assen
T: 06 41771126

Langskomen?
Alleen volgens afpraak