num 2 steigerverhuurassen

Privacyverklaring


Frans Rinket respecteert de privacy van haar klanten/potentiele klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwere versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1. Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook “De beheerder”): Frans Rinket, gevestigd te Eem 20 9406 HW Assen, K.v.k.nr: 04078086.

Artikel 2. De verwerking van persoonsgegevens

1.     Uw persoonsgegevens worden verzameld door Frans Rinket. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identifactor zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifactor of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2.     Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
-        Naam
-        Adresgegevens
-        E-mailadres/telefoonnummer


Artikel 3. Doel verwerking

Wij verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor;
-        Het onderhouden van relaties met u
-        Het verwerken van eventuele orders en/of factuurs.


Artikel 4. Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.


Artikel 5. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1.     Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
2.     Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een gelding identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.


Artikel 6. Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarvan deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.


Artikel 7. Commerciële aanbiedingen

1.     U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
2.     2. Uw gegevens worden niet gebruikt voor door eventuele partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.


Artikel 9. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.


Artikel 10. Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot:

Frans Rinket, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 0641771126

De privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018 tot nader order

Steigerverhuur.

Steiger Verhuur Assen 

Is een online reserveringssysteem.
Makkelijk in gebruik en u kunt 24 uur per dag reserveren.

Annuleren Rolsteiger.

Niets is zo veranderlijk als het weer.

Wanneer u een gemaakte reservering minimaal 24 uur van tevoren afzegt, dan wordt  deze kosteloos geannuleerd.

Adverteerders

Het weer

Keuring.

Afbeelding van WhatsApp op 2023 12 15 om 17.23.17 b7ae1b29

 

 

Radar Weer

Contact

Steiger verhuur Assen

Zendmastweg 14 A
9405 CE Assen
T: 06 41771126

Langskomen?
Alleen volgens afpraak